Kuidas kasvatada last nii, et temast saaks julge, hooliv ja õiglane inimene, kui suurema osa ajast veedab ta hoopis lasteaias ja koolis?

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ veebilehel https://kiusamisestvabaks.ee/viis-nouannet-lapsevanemale/vanemate-moju-lapse-soprussuhetele-kiusamisest-vabaks-pohimotete-valguses toodud Koolitaja Auli Andersalu-Targo nõuanded lapsevanemale. „Neis lasteaedades, kus on kasutusel „Kiusamisest vabaks!” metoodika, saavad lapsed õpetajate juhendamisel teadliku ja süsteemse õpetuse sellest, kuidas olla heaks kaaslaseks kõigile rühmakaaslastele. Praeguseks on juba ka hulk koole liitunud metoodika kasutamisega ning see suurendab veelgi nende laste arvu, keda ka juhendatakse koolis teadlikult sõprussuhteid looma ja neid hoidma.“

 Loe edasi: https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/kuidas-kasvatada-last-nii-et-temast-saaks-julge-hooliv-ja-oiglane-inimene-kui-suurema-osa-ajast-veedab-ta-hoopis-lasteaias-ja-koolis?id=77884726